Matematik for de specielt interesserede

Har du elever, der er specielt interesserede i matematik, har vi et godt tilbud.

To gange om året udbyder vi et forløb over fire eftermiddage. Næste gang er i oktober 2018. Datoerne er 2/10, 4/10, 9/10 og 11/10. Alle dage 15.15-16.45. Mødestedet er Rybners, Grådybet 73G, lokale 2.04.

Emnerne ligger normalt uden for pensum i såvel grundskolen som gymnasiet. Temaet i efteråret bliver ”Komplekse tal” som beskrevet nedenfor.

Vi har bedst erfaring med at faglæreren tilbyder aktiviteten til nogle af de mest matematikinteresserede i 7. til 9. klasse. Antallet er begrænset til 30. Læreren kan tilmelde eller lade eleverne selv tilmelde sig. Tilmelding med oplysning om navn, skole, klasse telefonnummer og mailadresse senest 15/9-2017 til ol@rybners.dk.

folkeskolen. Desuden vil der være saft/the og kage hver gang.

Komplekse tal Når vi arbejder med kvadratrødder ved vi (forhåbentlig) godt, at vi ikke må tage kvadratroden af et negativt tal - fx giver √(-9) ikke umiddelbart mening, ligesom vi ikke kan finde en løsning til ligningen x^2=-4. Men i mange matematiske og praktiske situationer er det særdeles anvendeligt at kunne behandle problemer af denne type, og dette leder til, at de komplekse tal opfindes for ca. 200 år siden (bl.a. af danskeren Caspar Wessel). Med indførslen af de komplekse tal kan matematikere og fysikere tage kvadratrødder af negative tal, løse alle andengradsligninger og behandle fysiske problemer vedrørende så forskellige emner som vekselstrøm og aerodynamik. I dette forløb vil vi se på, hvad de komplekse og imaginære tal er, og hvordan vi kan regne med dem. Herunder vil vi se på begreber som modulus og argument og hvordan komplekse tal kan repræsenteres geometrisk. Hvis der bliver tid til det, vil vi også se på, hvordan komplekse funktioner kan bruges til design af vingeprofiler.